Bài mới đăng

“Văn hóa đọc”, có quá lời không?

Văn hóa đọc – có quá lời không? Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần năm 2013: https://tuoitre.vn/van-hoa-doc-co-qua-loi-khong-560365.htm TTCT – Gần đây trên các phương tiện truyền thông, cụm từ “văn hóa đọc” được dùng khá nhiều, mà hầu hết là những bài nhận xét … Continue reading“Văn hóa đọc”, có quá lời không?